Türkiye'de Çocuk ve Ergen Psikiyatri Tarihi

Çocuk Ergen Psikiyatrisi dünyada 1930 yılından sonra gelişmiş ve Türkiye’de 1955 yılından sonra adından söz ettirmeye başlamıştır. Amacı ruhsal açıdan sağlıklı bir çocuk yetiştirilmesi, gençlik ve erişkinlikte de akıl hastalıkları, uyum güçlükleri ve suç oranlarını azaltmak olarak hedeflenmiştir… Dünyada çocuk psikiyatrisinin gelişimi, erişkin psikiyatrisinin gelişiminden farklı olmuştur. Ele aldığı konulara psikiyatrik, psikolojik, sosyolojik olarak çok yönü bir bakış sergilemekte ve erişkin psikiyatrisi, pediatri, psikoloji, pedagoji ve sosyal çalışma ile yoğun ilişki içinde bulunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra psikofarmakolojik ilaçlar girerek artan bir ölçüde Çocuk ve ergen psikiyatrisinin kullanımına girmiş, biyokimyasal ve elektro fizyolojik tetkiklerin de kullanımı artmıştır.

Türkiye’de Çocuk Ergen Psikiyatrisi’nin Gelişimi
Tarihimize baktığımızda Türklerin her tür anormal çocuğu vakıf hayratlarında baktıklarını görmekteyiz. Eski belgelerde Ebubekir Razi (850-932) ve İbni Sina (890-1037)’ nın her tür çocuk sorunu ve gebe kadın sağlığı ile uğraştığı yazılmıştır. Onuncu yüzyılda Manisa’da Saruhanlı Körhanesinde, 13. yüzyılda Musul Erbil’de Gökbörü Şifahanesinde kör, sakat, hasta ve yetim çocuklara bakıldığı anlaşılmaktadır.
Yakın tarihimizde Mithat Paşa’nın ilk sanat okulları ile ıslah evini açmasında rolü olduğunu ve 1895’de Darülaceze’de ilk çocuk kreşinin açıldığını görmekteyiz. Birinci Dünya Savaşı sırasında Kazım Karabekir Paşa’nın çabasıyla Darüleytamlar, daha sonra da 1921 de Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu ) açılmıştır. 1934 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde “idiot” çocuklar için 4 sayılı koğuş açılmıştır. Bu konuda, Mazhar Osman Uzman tarafından Münih Kliniği’ne yollanan hekimlerden Necati Kemal Kip bazı çalışmalar yapmıştır. 1954 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı önce yetiştirme yurtlarını, sonra Rehberlik ve Araştırma Merkezlerini, daha sonra da eğitilebilir geri zekâlılar için özel sınıfları açmaya başlamıştır.
Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel başkanı olduğu İ.Ü.Tıp Fakültesi psikiyatri kliniği bünyesi içinde bu dalın açılmasını planlamış, 10.3.1956 tarihinde İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun ‘Çocuk Psikiyatrisi Enstitüsü ‘ tüzüğünü kabul etmesi üzerine 06.02.1957 yılında bu enstitü psikiyatri kliniğinin iki odasında faaliyete geçmiştir. 1968 yılında İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Kürsüsü müstakil bir kürsü olarak kurulmuş ve Çocuk Psikiyatrisi Enstitüsü hükmi şahsiyetini korumakla birlikte faaliyetlerini bu kürsüye devretmiştir.1981 yılındaki yasa değişikliği ile “Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı” şekline dönüşmüş ve 1997 yılında Y.Ö.K. kararı ile “Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ”ismi altında anabilim dalı statüsünü kazanmıştır.

KAYNAKLAR:
1. Polvan Ö.(2000) : “Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ve Disiplininin Dünyada ve Türkiye ‘de Gelişimi.” İçinde: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ders Kitabı. Nobel Tıp kitapevleri 1. Basım S:1-4.
2. Aydoğmuş K.(1991) : “Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı” İstanbul Tıp Fakültesi Kültür-Sanat Haber Bülteni Sayı 8/86. S:5.
3. Cebiroğlu R.(1969) : “Türkiye ve Batı Ülkelerinde Çocuk Psikiyatrisi” Çocuk Psikiyatrisi ve Rehberliği Cilt II Sayı 3. S: 119-122.
4. Cebiroğlu R.(1979) : “Çocuk Psikiyatrisinin Gelişmesi” Nöro-psikiyatrisi Arşivi, Cilt XVI Sayı 3-4 S: 135-138